Talno ogrevanje

Radiatorsko ogrevanje

Sistemi ogrevanja

Instalacijski sistemi

Sanitarna voda

Taljenje snega in ledu
Varne zunanje površine - kljub snegu in ledu

Uponor taljenje snega in ledu

Ko želimo v zimskem času obvarovati zunanje uporabne površine pred snegom in ledom, je prava rešitev Uponor sistem za taljenje snega in ledu. V tleh integriran sistem ogrevanja varuje zunanje površine kot so dovozi, prometne površine, poti, križišča, parkirišča, heliodromi ipd. pred snegom in ledom vso zimo. Tako odpade naporno čiščenje snega in onesnaževanje okolja s posipavanjem soli in peska. Uponor sistem za taljenje snega in ledu se lahko uporablja na utrjenih zunanjih površinah kot so uvozi in izvozi (garažne hiše, gasilci, rešilci, policija...), dovozne in pohodne poti (bolnice, športni objekti, hoteli...), krožišča, križišča, heliodrome, letališke steze in drugo. Natančen Uponor regulacijski sistem uravnava dovod potrebne toplotne energije v odvisnosti od vremena (zrak) in temperature tal.

Prednosti sistema Uponor za taljenje snega in ledu:

zagotovljena varnost (spolzka tla) pohodnih in povoznih zunanjih površin (rampe, dovozi, poti...)

preprečuje onesnaževanje okolja s soljo in peskom za posipavanje

možnost uporabe odpadne toplote (termalna voda, industrija)

odpadejo stroški kidanja in čiščenja snega

enostavna in hitra izvedba po sistemu Uponor meltaway PEX

avtomatsko delovanje dan in noč


STRAN

Credits

   Deep design ©2009

www.potopi.si