Talno ogrevanje

Radiatorsko ogrevanje

Sistemi ogrevanja

Instalacijski sistemi

Sanitarna voda

Talno ogrevanje za športne dvorane

Talno ogrevanje in šport

Modernega življenja brez športa si ne moremo več zamisliti. S športom se redno ukvarja več kot 25% Slovencev. Z ozirom na vrsto športa so sklepi in mišice različno močno obremenjene. Zato ni čudno, da veljajo površine namenjene športu za najpomembnejše športno orodje nasploh. Najboljše športno orodje pa je uporabno samo, če ustrezajo tudi zunanji pogoji. Med te pogoje spada tudi blaga in ugodna toplota, predvsem tam, kjer se zadržuje športnik. To pa lahko dosežemo le z nizkotemperaturnim talnim ogrevanjem. Tako so zagotovljeni najbolj optimalni pogoji za doseganje vrhunskih športnih rezultatov.

Pri talnem ogrevanju pod športnim elastičnim podom pa je najpomembnejša tehnika izvedbe le tega. Uponor sistemi talnega ogrevanja za športne dvorane so tehnološko dovršeni do zadnjih potankosti in sodijo med najnaprednejše, najbolj učinkovite in najkvalitetnejše sisteme na svetu. Uponor sistemi talnega ogrevanja poleg splošno znanih prednosti talnega ogrevanja (visok termični komfort, več prostora arhitektom, higienska neoporečnost, varčevanje z energijo, minimalni stroški vzdrževanja, neverjetno dolga življenjska doba, natančna regulacija ogrevanja...) nudijo še veliko več.

Uponor talno ogrevanje športnih tal ustvarja zdravo klimo za šport

Naj zveni še tako paradoksalno: nižja kot je temperatura nekega ogrevanja, bolj prijetno je bivanje in ukvarjanje s športom. Človeška koža namreč neprestano skuša izenačiti temperaturo s temperaturo površine prostora. Če so tla še hladna, tudi topel zrak (npr. običajni grelnik) ne more nadomestiti izgube toplote, ki jo čutimo zaradi oddajanja telesne toplote proti mrzlim tlom. Posledica tega je neugodno počutje. Blaga topla izenačena porazdelitev temperature in majhna hitrost kroženja zraka pa poskrbijo za optimalno oddajanje toplote v okolje in tako tudi za optimalne športne pogoje. enakomerno oddajanje toplote izenačenega temperaturnega profila po celotni površini tal
- blaga toplota od tal navzgor zagotavlja ugodje pri relativno nizki temperaturi zraka
- zmerno ogrevana tla nudijo optimalne pogoje za parterno in orodno telovadbo, gimnastiko,
  kolektivne športe (košarka, rokomet, odbojka,mali nogomet...), za šport šolarjev itd.
- v primerjavi z ogrevanjem na principu žarčenja od zgoraj navzdol, športnik na glavi ne
  občuti toplotnega sevanja
- stanje zraka z ozirom na njegovo vlažnost se praktično ne spreminja - zrak se manj suši
- ni vrtinčenja zraka in nabiranja prahu

STRAN

Credits

   Deep design ©2009

www.potopi.si