Talno ogrevanje

Radiatorsko ogrevanje

Sistemi ogrevanja

Instalacijski sistemi

Sanitarna voda

 
Neoporečna pitna voda brez bakterij

Neoporečna pitna voda brez bakterij

 

Uponor PE-Xa cevi - kvaliteta za vso življenje.

nezamreženi polietilen
Molekulska struktura nezamreženega polietilena
zamreženi polietilen po postopku Engel (PE-Xa)
Molekulska struktura polietilena zamreženega po postopku Engel (PE-Xa)

Uponor PE-Xa cevi

Cevi so eden najpomembnejših sestavnih delov talnega ogrevanja, vodovoda in radiatorskega ogrevanja, zato je pri njihovi izbiri potrebno biti pozoren na lastnosti in kvaliteto. V svetu se uporabljajo trije postopki zamreženja polietilena. To so kemično-peroksidni ali Engel postopek, silanski postopek in elektronski postopek zamreženja. Od postopka zamreženja so odvisne lastnosti in kvaliteta PE-X cevi. V Evropi cevi po kvaliteti ločimo na PE-Xa, PE-Xb in PE-Xc.

Nekateri mislijo:
"... pa saj je vseeno... kvaliteta A, B ali C. Zamreženi polietilen je zamreženi polietilen...". Vendar temu ni tako. Kvaliteto cevi določa postopek zamreženja polietilena. Od tega so odvisne lastnosti kot so elastničnost, vzdržljivost, odpornost na temperaturo in visoki tlak ter življenjska doba.

Uponor za svoje sisteme ogrevanja in vodovoda izdeluje cevi kvalitete PE-Xa, ki so zamrežene po postopku Engel. To je kemični postopek zamreženja polietilena, ki ga je leta 1968 iznašel nemški kemik Engel, proizvodnja pa je stekla leta 1972. Pri tem postopku je polietilen med zamreženjem v amorfnem stanju (nad temperaturo tališča kristalov). To med samo proizvodnjo cevi zagotavlja bolj precizen nadzor nad stopnjo zamreženosti, kar pomeni enakomerno zamreženje po celotni površini. V nobenem primeru se ne more zgoditi, da na določenem delu cevi zamreženje ne bi bilo enakomerno, kot je primer pri drugih metodah zamreženja. Pri zamreženju polietilena po postopku Engel se molekule z visoko gostoto med seboj povežejo v tridimenzionalno mrežo.

V skoraj 40 letih še zmeraj niso odkrili boljšega postopka za zamreženje polietilena, kot je postopek Engel. Tako imajo PE-Xa cevi zamrežene po postopku Engel najboljše lastnosti in kvaliteto med vsemi PEX cevmi.

Neodvisna švedska institucija (Bodycote Polymer AB) je leta 1973 pričela izvajati neprekinjene tlačne preizkuse na več kot 3.000 vzorcih cevi. Testi se izvajajo 24 ur na da, 7 dni v tednu, 365 dni v letu in trajajo še danes. Testiranje poteka tako, da se 15 minut skozi vzorčne cevi pretaka voda temperature 20°C in nato 15 minut voda temperature 95°C. Cikel se nato ponovi. Cevi so nenehno pod tlakom 10,4 bara. V vseh teh letih testiranja na ceveh niso opazili nikakršnih znakov staranja. Življenjsko dobo Uponorjevih PE-Xa cevi tako ocenjujejo na več kot 100 let.

 

Na naslednji strani si oglejte vse prednosti PE-Xa cevi.

Uponor
STRAN
Uponor

Credits

   Deep design ©2009

www.potopi.si